เมษยะมาศ คงเสมา

t30

อ.ดร.เมษยะมาศ คงเสมา
อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 0-2562-5555 ต่อ 647839

 

ประวัติการศึกษา:
ระดับ ปริญญาเอก สาขา Clinical Medicine Research  จาก Imperial College London (สหราชอาณาจักร) ปีที่สำเร็จการศึกษา 2557              
ระดับปริญญาโท สาขา Molecular Medicine จาก University College London: UCL (สหราชอาณาจักร) ปีที่สำเร็จการศึกษา 2553
ระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขา ชีววิทยา จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประเทศไทย) ปีที่สำเร็จการศึกษา 2550

 

งานวิจัยที่สนใจ
- Breast cancer research
- Protein post translational modification
- Transcription factors
- Protein-protein/protein-drug interactions

 

Book Chapter

 

  1. Khongkow, P. et al. In Vitro Methods for Studying the Mechanisms of Resistance to DNA-Damaging Therapeutic Drugs. Methods Mol Biol 1395, 39-53, doi:10.1007/978-1-4939-3347-1_3 (2016).

 

Research Publications

 

  1. Kongsema, M. et al. OTUB1 inhibits the ubiquitination and degradation of FOXM1 in breast cancer and epirubicin resistance. Oncogene 35, 1433-1444, doi:10.1038/onc.2015.208 (2016).
  2. Kelly, D. J. et al. Automated multiwell fluorescence lifetime imaging for Forster resonance energy transfer assays and high content analysis. Anal Methods-Uk 7, 4071-4089, doi:10.1039/c5ay00244c (2015).
  3. Kongsema, M. et al. SUMOylation inhibits FOXM1 activity and delays mitotic transition. Oncogene 33, 4316-4329, doi:10.1038/onc.2013.546 (2014).
  4. Khongkow, P. et al. FOXM1 targets NBS1 to regulate DNA damage-induced senescence and epirubicin resistance. Oncogene 33, 4144-4155, doi:10.1038/onc.2013.457 (2014).
  5. Monteiro, L. J. et al. The Forkhead Box M1 protein regulates BRIP1 expression and DNA damage repair in epirubicin treatment. Oncogene 32, 4634-4645, doi:10.1038/onc.2012.491 (2013).
  6. Udomchaiprasertkul, W., Narong, S., Kongsema, M. & Leelawat, K. Detection of hTERT mRNA in gastrointestinal tract cancer specimens. Southeast Asian J Trop Med Public Health 39, 324-327 (2008).

 

footer