ประชาสัมพันธ์

20157097 325441687898635 8985956944099540159 o

 

ขอเชิญนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาสัตววิทยา ที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560 และภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดังมีกำหนดการดังนี้

8.30-9.00 น.    ลงทะเบียน

9.00-12.00 น.   บรรยายหัวข้อ “เรียนบัณฑิตศึกษา จบอย่างมี ความสุข”

                     โดย ผศ.พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์

12.30-13.30 น. ข้อกำหนดต่างๆในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาสัตววิทยา และ

                     กฎระเบียบระเบียบการ ใช้ห้องบัณฑิตศึกษา ห้องวิจัยกลาง

bundit

1499835023277

 

 เก็บตกภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2559

 

ปัจฉิม5

 โปรดดูภาพอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ facebook: อัลบัมภาพถ่าย ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.306221613153976.1073741831.111566352619504&type=3

 

 

KU goes Google

KU goes Google

kgg-board 2

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในชื่อ “KU goes Google … Together, Faster, Smarter” โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีเป็นประธานในพิธี เพื่อถ่ายทอดพิธีเปิดร่วมกันระหว่างวิทยาเขตผ่านบริการ Hangout และมอบบัญชีผู้ใช้งาน Google for Education แก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากร มก. พร้อมกันทุกวิทยาเขตผ่านทางอีเมลของมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม: KU goes Google

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครผู้มีความสามารถ (พสวท.)

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครผู้มีความสามารถ (พสวท.)

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558


สมัครได้ที่นี้ http://www.sci.ku.ac.th:8000/apply/dpst_58

 

การรับเข้าศึกษาต่อผ่านทางโครงการรับตรง KU Admission

การรับเข้าศึกษาต่อผ่านทางโครงการรับตรง KU Admission

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Admission ประจำปีการศึกษา 2558 โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รวมจำนวนทั้งสิ้น 184 สาขา จำนวน 5,118 คน ในการพิจารณาจะใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญและอาจจะมีเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนจากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558  เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 2557 ถึงวันที่ 2 ก.พ. 2558

อ่านรายละอียดเพิ่มเติ่ม...

อ่านเพิ่มเติม: การรับเข้าศึกษาต่อผ่านทางโครงการรับตรง KU Admission

footer