บริการวิจัย

บริการวิจัย

 

1. อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา (pdf)

2. แบบขอใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา (pdf)

3. การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (pdf)

footer