พนัส ธรรมกีรติวงศ์

t31

รศ.ดร. พนัส ธรรมกีรติวงศ์

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร: 0-2562-5555 ต่อ 647833

ประวัติการศึกษา:

-คุณวุฒิ สาขา วิชา ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา

วท.. (เกษตรศาสตร์)                           ๒๕๒๖           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

Post. Dip. Agri. Sci. (Animal Science)      ๒๕๓๓           Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์

วท.. (เกษตรศาสตร์)                           ๒๕๓๗          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

ปร.. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)                    ๒๕๔๖           มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

งานวิจัยที่สนใจ:     วิทยาต่อมไร้ท่อระบบสืบพันธุ์สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน

งานวิจัย / ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่:

1. Tumkiratiwong P., K. Kumsurb and V. Boonchudoung. 2008. Seasonal profiles of sex steroid hormones and corticosterone of Silver Pheasant Lophura nycthemera jonesi maintained in captivity. Ornithol. Sci. 7: 67-73.

2. Tumkiratiwong P. and K. Lerkchundhakriat. 2011. Effect of a pyrimethamine-sulfanilamide combination on induced temporal infertility in male Wistar rats. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 45: 59-69.

3. Tumkiratiwong P, W. Meesuk, L. Chanhome and A. Aowphol. 2012. Reproductive patterns of captive male and female monocled cobra, Naja Kaouthia (Lesson, 1831). Zool. Stud. 51(5): 692-700.

4. Tumkiratiwong P., S. Poothong, W. Taksintum, H. Suekkhachat, P. Kanchanabanca, and P. Suwapat. 2013. Annual Changes in Fecal Sex Hormones with Corresponding Changes in Reproductive Behaviors in Thai Sarus Crane, Black-headed Ibis and Lesser Adjutant Stork. Zool. Sci. 30 (12): 1070-1080.

5. Tumkiratiwong P, R. Ploypattarapinyo, W. Thong-asaand U. Pongchailert. 2014. Reproductive toxicity of Momordica charantia ethanol seed extracts in male rats. Iranian J. Reprod. Med. 12 (10): 695-704.

6. Meesook W., T. Artchawakom, A. aowphol, and  P. Tumkiratiwong. 2016. Reproductive pattern and sex hormones of Calotes emma Gray 1845 and Calotes versicolor Daudin 1802 (Squamata; Agamidae). Turk J Zool. 40 (5): 691-703.

footer